Home Cụm, Khu kinh tế Khu thương mại và dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang