Home Cụm, Khu kinh tế Khu thương mại – Dịch vụ vui chơi giải trí huyện Tịnh Biên mở rộng