Home Cụm, Khu kinh tế Khu thương mại – Dịch vụ – Du lịch và vui chơi giải trí đặc biệt khu vực cửa khẩu Tịnh Biên